משאבות מים נירוסטה 150 כ"ס

120 קו"ב/שעה

לגובה 120 מטר

תוצרת סיניאבר

8 יחידות